Artist [ ROSARIO TO VAMPIRE CAPU2 ] AKASHIYA MOKA (MIZUKI NANA)