Vånna IngetAllvar

vi var kungar o vi dodade tid hela dagarna
det fanns inte ett maste inte ett enda krav
vi var skitungar o vi lekte igenom vardagarna
inga spar av bekymmer i vara andetag

jag ser hela livet
hur det trillar forbi mig hur det trillar forbi dig
hur det hinner ifatt mig
men jag tar livet pa for stort javla allvar pa for stort javla allvar
pa for stort javla allvar.

och nu star alla med vatten over sina huvuden
gar o vantar pa livet o karleken gar i kras
forlorarkungar och nu dammar vi ner smalandsbarnerna
satter allting i halsen o tommer halt varenda glas

jag ser hela livet
hur det trillar forbi mig hur det trillar forbi dig
hur det hinner ifatt mig
men jag tar livet pa for stort javla allvar, pa for stort javla allvar,
pa for stort javla allvar
men jag tar livet pa for stort javla allvar, pa for stort javla allvar,
pa for stort javla allvar
men jag tar livet pa for stort javla allvar, pa for stort javla allvar,
pa for stort javla allvar