El ChomboChacarron (самая тупая песня в мире :D :D :D )

ooohuuu yehaaa ... sea.. sou.. jhonn macarron.. yeah macarron nooon
Chacarron, Chacaron, Chacarron, Chacarron, ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus

refrain:
Chacarron, Chacarron, aliluliron, Chacarron, Chacarron, aliluliron Chacarron,
n', aliluliron, Chacarron, Chacarron, aliluliron

ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus
ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus

refrain

Chacarron, Chacarron, Chacarron, Chacarron, ualuealuealeuale
ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,
Chacarron, n', Chacarron,, aliluliron, Chacarron, Chacarron, aliluliron

aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus,
alsualsualualauusualulus ...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus

refrain

refrain2:
Chacarron, Chacarro (3x)

Dududadede dudadade do guduguda dubu Chacarron
Bana blue

Macarrуn...

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,
aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus ...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus alsualsualualauusualulus

Chacarron, Chacarron, aliluliron, Chacarron Chacarron, n', Chacarron,
aliluliron, Chacarron, Chacarron

Chacarron, Chacarron
Chacarron, Chacarron,,

ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus
...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus,,,
alsualsualualauusualulus

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron Chacarron,
n, Chacarron, aliluliron, Chacarron, Chacarron, aliluliron

ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus
...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus

refrain

refrain2

Dududadede dudadadedo guduguda dubu Chacarron
Bana blueendubu tu

Macarrуn is a ro

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,
aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus ...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus alsualsualualauusualulus

Chacarron, Chacarron, aliluliron, Chacarron, Chacarron, n', Chacarron,
aliluliron, Chacarron, Chacarron