El ChomboChaccaron Maccaron

oooooooohuuu yehaaaaaa …. sea.. sou.. jhonn macarron.. yeah macarron nooon

Chacarron, Chacarron, Chacarron, Chacarron , ualuealuealeuale
ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n' ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron,
aliluliron,,

ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
,,,alsualsualualauusualulus …
ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n' ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron,
aliluliron,,

Chacarron, Chacarron, Chacarron, Chacarron , ualuealuealeuale
ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n' ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron,
aliluliron,,

aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
,,,alsualsualualauusualulus …ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus ,,,alsualsualualauusualulus …

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n' ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron,
aliluliron,,

Chacarron, Chacarro,, Chacarron, Chacarro,, Chacarron, Chacarro