VanhelgaFörbarma

Nar alla loften ar tomma
finns ingen ide med att lyssna
Allt jag vill ar att ni ger er av -
eller atminstone tystnar
Orden maste do ut
en gang for alla
Inte en dag gar forbi
utan att jag fylls av forundran,
besvikelse och tvivel
Fastlast i en tvivelaktig begrundan
Slackt av det som jag varit
Starkt av det som jag blivit
Substanserna har slutat ge verkan
Ännu ett skepp har visst sjunkit
Valkommen till forlisningen av mitt inre
Nar inte ett enda ar kan passera
utan det kanns som jag dras ner
i djupa, vidoppna kaftar
finns inte langre nagon ide med att
kampa emot
Dags att ge efter for mitt kall
Utanfor din kyrka, sokandes efter sjalar
med korset i min hand
Ulven i faraklader
Jag gor mig pamind
Mina tankar gar mot att skada dig
blott fragment kvar av mitt forna jag
Gora dig sa illa, att nar angesten
befinner sig
sanka dig ute i skogen
Tidigt en morgon, bakom nasta gran
Natten kommer och du ats -
fortars av mig och naturen

[English translation:]

[Mercy]

When all promises are empty
There is no idea to listen
All I want is that you fuck off -
Or at least shut up
The words has to die Orden maste do ut
Once in for all
Not one single day pass by
Without that I get filled by wondering,
Disappointment and doubt
Locked in a doubtful pondering
Extinguished of what I have been
Bolstered by what I have become
The substances have stopped working
Another ship has sinked
Welcome to my inner shipwreck
Where not another year can pass
Without me feeling like I'm being pulled down
Into deep, open mouths
There is no longer use in
Fighting against it
It's time to give in for this
Outside your church, seeking after souls
With the cross in my hand
The wolf in the sheeps clothes
I remind myself
My thoughts are about hurting you
Just a fragment of the former me
Hurt you, again when the anxiety
Comes again
Sink you into the woods
Early one morning, behind the nearest spruce
The night will fall and you will be devoured
You will be consumed by me and nature