A-eiropaZini

Redzi vasar k sniegs
Lni kr+t
Tevi lkdzu, esi man blakus r+t
Savu elpu turi ciet
Vl ir tlu
Lidojam uzcitu ms debess malu

Zini, debesis
Rokm neaizsniegt
Tikai esi man
Tikai esmu tev

Zini, debesis
Rokm neaizsniegt
Tikai esi man
Tikai esmu tev

Vari lkpm noskkpst+t uguns liesmu
Dzirdi tu, k vji dzied r+ta dziesmu
Tavu roku ciešI es turu
Vai zem kjm jkti sev dzi

Zini, debesis
Rokm neaizsniegt
Tikai esi man
Tikai esmu tev

Zini, debesis
Rokm neaizsniegt
Tikai esi man
Tikai esmu tev

Zini, debesis
Rokm neaizsniegt
Tikai esi man
Tikai esmu tev