El chombo Chacarron macaron

ooohuuu yehaaa ... sea.. sou.. jhonn macarron.. yeah macarron nooon

Chacarron, Chacaron, Chacarron, Chacarron, ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus

refrain:

Chacarron, Chacarron, aliluliron, Chacarron, Chacarron, aliluliron Chacarron,
n', aliluliron, Chacarron, Chacarron, aliluliron

ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus

ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus

refrain

Chacarron, Chacarron, Chacarron, Chacarron, ualuealuealeuale
ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,
Chacarron, n', Chacarron,, aliluliron, Chacarron, Chacarron, aliluliron

aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus,
alsualsualualauusualulus ...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus

refrain

refrain2:

Chacarron, Chacarro (3x)

Dududadede dudadade do guduguda dubu Chacarron

Bana blue

Macarron...

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,
aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus ...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus alsualsualualauusualulus

Chacarron, Chacarron, aliluliron, Chacarron Chacarron, n', Chacarron,
aliluliron, Chacarron, Chacarron

Chacarron, Chacarron

Chacarron, Chacarron,,

ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus
...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus,,,
alsualsualualauusualulus

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron Chacarron,
n, Chacarron, aliluliron, Chacarron, Chacarron, aliluliron

ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus, alsualsualualauusualulus
...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus

refrain

refrain2

Dududadede dudadadedo guduguda dubu Chacarron

Bana blueendubu tu

Macarron is a ro

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,
aluealuealeuale ualuelaelaellalea, alsualsualualauusualulus
alsualsualualauusualulus ...ualuealuealeuale ualuelaelaellalea,
alsualsualualauusualulus alsualsualualauusualulus

Chacarron, Chacarron, aliluliron, Chacarron, Chacarron, n', Chacarron,
aliluliron, Chacarron, Chacarron