₪ Sur SudhaResham Firiri

Sur Sudha 1996 Famous Folk Songs of Nepal -
The Himalayan Lores

Prem Rana "Autari" – bansuri
Bijaya Vaidya – sitar
Surendra Shrestha – tabla

Vocals:
Sur Sudha ("Resham Firiri")
Mr. Bom Bahadur Karki, Mrs. Gyanu Rana, Mr. Jay Nanda Lama ("Paan Ko Paat")
Mr. Gopal Yonjan, Mrs. Gyanu Rana ("Chyangba Ho Chyangba")
Mr. Gopal Yonjan, Purna Nepali ("Chyangba Ho Chyangba")
Mr. Gopal Yonjan, Mrs. Gyanu Rana ("Chhatima Mero")
Nakhul Bohra ("Tauko Khayo")
Chandra Kala Shah, Madhu Babu Thapa, Madhu Sadan Rawat, Manju Pyuthani
("Dandama Pehenli Gham", "Naacha Maya")
Mr. Eai Singh Lama ("Herda Ramro")
Mr. Saroj Gopal ("Nakkali Lai", "Deurali Ukali", "Mayalu Ko Mohan Boli")
Chandra Kala Shah, Madhu Babu Thapa ("Jovan Samhala")
Madhu Chettri, Sapna Pariyar ("Kina Royoun")
Miss Rekha Shah ("Sim Sime Panima")

http://vk.com/page-36019135_44392059