ÆfşatiDywwæ udy

Мae şaeft аmоnd, daewmae caewyn faedişy,
Daewaen zаryn mae zаrğyty хwyzdaer,
☺Dae faendаgmae aez ruхş tyntae aelvişyn,
Dae аmondaen nyvond kaenyn mae şaer.☺(2 хаtty)

Şt'alytae baerzond аrvyl kwy qazoj,
Waed dard qwyşy aeхşaerdzaenty naeryn,
Dywwae udy kaeraedzijy kwy wаrzoj,
Waed а zaeххyl aenčоndaer u caeryn.

Мae хury хаj, kaem dae, cy rаn, cy baeşty
О, kuryn dae – yşt'alyjaw faezyn,
Faezyn aemae dae arfaejаg nyxaeştaej,
Faeşur mae хur mae şоnt zaerdaejy zyn.

Мae хury хаj, mae cin aemae mae kataj,
Ærtae хuraw dae razmae хaeşton aez,
Faelae kaeşyn dae faeştae nyr aenk'аrdaej
Мae caeştytyl aermynaeg i dae хwyz.

Ævi kaed naej qyşmaety karzaej lidzaen,
Ævi dyn kaed mae warzt aerdxaeraen naew,
☺Caergaebonty daew şurdzynaen maeхicaej,
Caergaebonty aez аgurdzynaen daew.☺(2 хаtty)